Sudska praksa

Najopsežnija baza sudske prakse. Najnapredniji pretraživač.

Otvori korisnički račun

Sudska Praksa je pretraživač sudskih odluka hrvatskih sudova. Baza sadrži više od 1,000,000 sudskih odluka. Pristup kompletnoj odluci imaju registrirani korisnici.

Baza sudske prakse sadrži preko 1,000,000 dokumenata sa sljedećih sudova:

Upravni sud Republike Hrvatske
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Ustavni sud Republike Hrvatske
Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Trgovački sudovi
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Županijski sudovi
Općinski sudovi
 

Koja je cijena tražilice?

od 100 kn/mj. (+ PDV)
Zatraži korisnički račun

Često postavljana pitanja

Kako koristiti tražilicu sudske prakse?
Tražilica sudske prakse funkcionira po principu “ključnih riječi”. Korisnik upisuje pojmove koje očekuje da se spominju unutar sudske odluke. Pojam može biti jedna riječ ili sintagma. Svaki pojam odvaja se enterom. Svaki pojam koji je sastavljen od više riječi pretražuje se kao cjelina, u smislu da riječi od kojih je pojam sastavljen u tekstu odluke moraju biti jedna blizu druge, pri čemu se pojedine riječi unutar sintagme mogu pojaviti u nekom drugom obliku. Primjer: sintagma “izvanredni otkaz ugovora o radu” će prikazati odluke koje sadrže sljedeće formulacije “izvanrednog otkaza ugovora o radu” ili “izvanrednom otkazu ugovora o radu”. Međutim, ovako postavljen pojam za pretragu neće obuhvatiti odluku koja glasi npr. ovako “otkaz ugovora o radu koji je nastupio izvanredno” jer se riječi u odluci ne prikazuju istim redoslijedom. U ovom slučaju bolje je razdvojiti pretragu na dva pojma: “izvanredni” i “otkaz ugovora o radu”. Tada će tražilica prikazati sve odluke koje sadrže tražene pojmove, bez obzira jesu li jedan pored drugoga ili su odvojeni.
Kako se prikazuju rezultati pretrage?
Rezultati pretrage prikazuju se u tablici. Za svaku se odluku prikazuju izvorni podaci (naziv suda, oznaka predmeta, datum objave), uz segmente odluke u kojoj su pronađeni traženi pojmovi, a što služi za brzi pregled odluke i zaključak o korisnosti iste bez potrebe otvaranja svake pronađene odluke. Pri prikazu segmenta odluke, prikazuju se samo prvi pronađeni segmenti iste, ostali se mogu vidjeti kroz odabir opcije “Prikaži sve pronađene segmente”. Tablica sadrži i link na samu odluku.
Ako se pretraga sastoji od više ključnih riječi, kakav rezultat mogu očekivati?
Tražilica prikazuje samo one odluke koje sadrže sve unesene pojmove pretrage. Na ovakav način se omogućava filtriranje odluka na točno one pojmove koji se pretražuju.
Mogu li filtrirati rezultate po sudovima?
Pretraga je podešena da prikazuje sudske odluke iz svih dostupnih izvora. Ako želite ograničiti pretraživanje na pojedine sudove, to je moguće učiniti izbornikom na glavnoj stranici tražilice.
Podržava li tražilica pretraživanje po Zakonima i člancima?
Da, tako da se kao pojmovi unesu naziv zakona i članak zakona. Dodatno se rezultati mogu filtrirati po ključnim riječima. Primjer: Zakon o nasljeđivanju (prvi pojam), Članak 139 (drugi pojam), maloljetna (treći pojam). Rezultat: Prikazuju se odluke koje se pozivaju na traženi članak navedenog Zakona a koje obuhvaćaju riječ maloljetna (osoba, kćer, sin, djeca).
Što se događa ako pretražujem zakone i članke po kraticama?
Tražilica se trudi biti pametna. Kod pretraživanja zakona, bez obzira pretražujete li po punom nazivu ili kratici, rezultati će obuhvatiti sve odluke u kojima se taj zakon pojavljuje u bilo kojem obliku (puni naziv, kratica, deklinacija naziva ili kratice). Budući da u Republici Hrvatskoj ima nekoliko stotina zakona, ovo pravilo se odnosi na najčešće korištene zakone.
Zakon o obveznim odnosimaZOO
Zakon o parničnom postupkuZPP
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaZV
Zakon o zemljišnim knjigamaZZK
Zakon o nasljeđivanjuZN
Zakon o raduZOR
Zakon o upravnom postupkuZUP
Zakon o upravnim sporovimaZUS
Kazneni zakonKZ
Zakon o kaznenom postupkuZKP
Ovršni zakonOZ
Prekršajni zakonPZ
Zakon o kreditnim institucijamaZOKI
Zakon o trgovačkim društvimaZTD
Obiteljski zakonOBZ
Opći porezni zakonOPZ
Zakon za zaštitu tržišnog natjecanjaZZTN
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbiZFPPN
Zakon o zaštiti na raduZZR
Zakon o sigurnosti prometa na cestamaZSPC
Zakon o mirovinskom osiguranjuZMO

Također, pretražujete li članak, pojam za pretragu može biti članak 139. ili čl. 139. – u oba slučaja biti će prikazane odluke koje sadrže bilo koju inačicu te riječi.

Ako imate još neki sličan primjer za koji mislite da bi bilo dobro obuhvatiti u pretrazi na ovaj način (zakon za koji kratica nije podržana, često korištene kratice u sudskim odlukama a koje su bitne za pretraživanje, sinonimi i sl.), i što bi Vam olakšalo korištenje sustava, javite nam se.

Pretražuje li tražilica pojmove točno u obliku u kojem su uneseni ili omogućava fleksibilnost (deklinacije, kratice, greške u tipkanju)?
Tražilica podržava pretraživanju pojmova po svim padežima, dakle ako je pojam pretrage “okrivljen”, rezultati prikazuju sve deklinacije te riječi (“okrivljene”, “okrivljenu” itd.). također, pretraživanje zakona i članaka po kraticama je podržano i prikazivat će iste rezultate bez obzira na pojam pretrage (puni naziv, kratica). Tražilica ne prepoznaje greške u tipkanju, ako upišete “okrivlen”, neće pronaći riječ okrivljen, pa pažljivo upisujte 🙂
Ne mogu naći odluku, a uvjeren(a) sam da ih u sudskoj praksi ima. U čemu je problem?
Ako Vam se čini da nešto ne uspijevate naći, proučite sljedeće savjete: 1. Provjerite da su svi pojmovi dobro upisani2. Provjerite pretražujete li odluke s pripadajućeg suda 3. Provjerite da je svaki pojam pretrage koji je sastavljen od više riječi, isti pojam (redoslijed riječi) očekujete naći u tekstu odluke. Ako ovo nije slučaj, pokušajte razdvojiti pojam na više pojmova za pretragu. 4. Pokušajte pretražiti sinonime (nesreća – nezgoda i sl.) 5. Ako pojam sadrži specifičnu pravnu riječ (npr. dosjelost), postoji mogućnost da tražilica ju nema u svom rječniku. Pokušajte pronaći deklinaciju te riječi (npr. dosjelošću), a mi ćemo mjesečno upotpunjavati rječnik specifičnim pravnim rječnikom na temelju Vaših pretraga. Još uvijek ne možete pronaći ono što tražite? Kontaktirajte nas putem web forme (korisnička podrške) i mi ćemo pretražiti praksu za Vas te Vam dati upute za daljnje korištenje.

Javite nam se ako imate dodatnih pitanja

 

Više o sudskoj praksi možete pronaći na našem blogu ovdje.