Sudska praksa

Sudska praksa hrvatskih sudova

03/10/2016

Sudska-praksa.hr najopsežnija je baza sudske prakse u Republici Hrvatskoj. Osim toga, na sudskoj praksi dočekat će Vas najnapredniji pretraživač s višestrukim opcijama pretraživanja koje su posebno osmišljene kako bi Vam olakšale pretragu te ju učinile uspješnom. U današnjem užurbanom vremenu prepunom rokova, iznimno je važno na raspolaganju imati kvalitetne alate koji će vas u samo nekoliko klikova dovesti do željenog odgovora.

No, jednostavnost i kvaliteta pretraživanja kao i njezina prilagođenost korisniku nisu jedine karakteristike koje sudsku praksu razlikuju od ostalih sličnih portala. Specifikum sudske prakse je i baza prvostupanjskih presuda svih sudova u Republici Hrvatskoj koja se svakodnevno ažurira. Zašto su važne prvostupanjske presude?

Iako presude drugostupanjskih odnosno revizijskih sudova imaju jaču snagu u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima te, iako pravno neobvezujuće, predstavljaju svojevrstan putokaz za primjenu prava, važnost prvostupanjskih presuda ne treba podcijeniti. Naime, nerijetko drugostupanjska odnosno revizijska praksa o određenom pravnom pitanju nije dostupna, bilo zbog toga što je propis na kojeg bi se trebala odnositi relativno nov, bilo iz nekog drugog razloga. U takvoj situaciji i odluka prvostupanjskog suda poslužit će kao dobar pokazatelj smjera odlučivanja. Nadalje, sudska praksa nije važna samo u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima, već i u pravnom savjetovanju stranaka. Primjerice, u situaciji kada druga praksa ili doktrina nije dostupna, odluke prvostupanjskih sudova mogu biti vrijedan doprinos u izradi kvalitetnog pravnog mišljenja odnosno pisanju članka. Praksa sudova, pa i prvostupanjskih, može dati najtočnije odgovore o tumačenju materijalnog prava te ukazati na smjer razmišljanja o pojedinom pravnom pitanju ili odnosu.

Postanite korisnik tražilice sudska-praksa.hr
Otvori račun

Javite nam se ako imate dodatnih pitanja

Povratak na naslovnicu